Welkom


Wij zijn Chris en Desirée en wij zijn in 1987 getrouwd en hebben samen 3 kinderen.

In 2003 kreeg Desirée een uitgebreide Bijna-dood-ervaring. Een BDE is een ingrijpende ervaring die niet alleen voor de persoon zelf een diepe impact op zijn of haar leven heeft. Ook voor familieleden en vrienden/bekenden is het vaak lastig om met de veranderde persoon om te gaan.

Daarover is nog maar weinig bekend. Daarom willen we proberen om op dit gebied hulp te bieden en informatie te verzamelen, die voor beide partijen tot steun kan zijn. Wij zijn geen professionele hulpverleners, maar wel ervaringsdeskundigen.

Wij hopen dat de enorme LIEFDE die veel BDE’rs ervaren hebben, doorgegeven kan worden aan familie, vrienden enz.

Die LIEFDE is zó sterk en zó krachtig, dat mensen genezen kunnen; psychisch, lichamelijk en geestelijk! Iedereen kan zijn voordeel doen, met wat we uit de BDE’s kunnen leren!

Daarom willen we op deze blog van alles met je delen in de hoop, dat je er iets aan zult hebben. En wij vinden het ook erg fijn, als je je eigen ervaringen ook wilt delen, zodat er een klein beetje een “Thuis”-sfeer zal mogen zijn….

Je mag (iets van) jezelf geven aan de ander,

Zien wat er gebeurt

Verwonderen over de LIEFDE

Die vanzelf ontspringt…