Zeteo

“Streven naar wat boven is” (Kolossenzen 3:1) is een vertaling van het Griekse woord ZETEO, wat verwijst naar “de algemene filosofische zoektocht van de mens”.

Hetzelfde woord wordt in de evangeliën gebruikt om te omschrijven hoe “de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was”.

Zeteo wordt ook gebruikt om te omschrijven hoe een herder op zoek is naar zijn verloren schaap, een vrouw naar haar verloren munt en een koopman naar een kostbare parel.

Het is een toegewijde, actieve en vastberaden inspanning.

Daarom kunnen we Paulus’  vermaning interpreteren als;

“Streef toegewijd, actief en vastberaden naar de dingen die boven zijn” – in één woord: de hemel.”

Het woord zeteo staat in de tegenwoordige tijd, wat wijst op een voortdurend proces;

“Blijf zoeken naar de hemel”.

Deze tekst vond ik in het boek van Randy Alcorn; ” Hoe zal het in de hemel zijn?” (pag. 25)

Het raakte me heel erg, omdat het zelfs een bijbelse opdracht is, om je bezig te houden met de dingen van Boven!

En dan te lezen, dat hetzelfde woord gebruikt wordt voor “de filosofische zoektocht van de mens” én vanuit God “om te zoeken en te redden wat verloren was….”

De Bijbel staat vol met geweldige beloften over wat ons in de hemel te wachten staat. Maar de grootste belofte is, dat wij, als opgestane mensen, God werkelijk zullen zien!

In mijn bde’s heb ik dat ook echt ervaren, dat dat het mooiste is wat ons te wachten staat; écht heel dicht bij Hem te kunnen zijn…

Daarom heb ik gekozen om  mijn website Zeteo te noemen.