18 november 2009

Achtergrond van BDE’s

Categorie: Feiten over BDE — Desiree @ 12:52

Inmiddels heb ik heel wat gelezen en gehoord over BDE’s.

Binnen de christelijke wereld ervaar ik regelmatig, dat mensen er geen raad mee weten. Soms wordt er nu nog steeds tegen mensen gezegd, dat een BDE een psychiatrische stoornis is. Anderen willen er niets over horen, omdat ze menen dat het occult is. En dat alles resulteert naar mijn idee, dat juist de christelijke wereld er zo weinig over weet, terwijl een BDE over het algemeen toch als een spirituele ervaring wordt gezien, waardoor je zou verwachten, dat juist gelovigen er onderzoek naar zouden willen doen.

Bij christenen ontstaat er weerstand, omdat ze van veel BDE’ rs horen, dat ze spirituele talenten en gaven ontwikkelen, die vanuit de bijbel als “occult” worden beschreven en waar je je ver van moet houden. Mensen krijgen b.v. een geleide gids mee en zij gehoorzamen aan die geleide gids, zonder zich af te vragen, waar die geleide gids dan vandaan komt.

In de bijbel wordt duidelijk gemaakt dat er Licht en duisternis is. De duisternis staat dan voor het occulte, de geestelijke wereld, voorspellende gaven en nog veel meer. Het Licht is God en in Hem is geheel geen duisternis. Hiermee wordt aangegeven, dat je een duidelijke keuze moet maken tussen één van de twee.

Op het moment dat je een BDE krijgt, leef je al vanuit een van de twee keuzes; of je bent christen, of je bent het niet. En als je het wel bent, dan betekent het helaas nog niet, dat je God hebt leren kennen als je persoonlijke God. En aan de andere kant zijn er ook mensen, die niet voor God gekozen hebben, maar wel leven vanuit een innerlijke houding die heel dicht bij God komt.

Als je een BDE krijgt, dan denk ik, dat je op een plek komt, waar je gezien vanuit je relatie met God (of die er wel is, of niet) “hoort”. Daarom is er denk ik ook zo’n verschil in bepaalde aspecten die bij een BDE horen. Sommige mensen zien overleden mensen, anderen niet. Sommigen krijgen “gidsen” mee, of zien lichtwezens, waarvan soms gezegd wordt, dat ze van God zijn, maar anderen zeggen, dat ze van satan zijn. Ik wil hierover geen mening geven, maar het alleen noemen. Ik heb dit zelf niet meegemaakt, maar ik vind het b.v. wel opvallend, dat Jennifer schrijft, dat ze kon herkennen welk lichtwezen bij wie vandaan komt.

Ik geloof vooral, dat God heel erg aansluit bij jouw persoonlijke situatie en dat Hij beelden geeft, die heel bijzonder op jou van toepassing zijn. Zoals bij Jennifer kan het bv. heel belangrijk voor haar geweest zijn, dat ze het onderscheid goed kon maken, omdat ze door haar drugsgebruik met beide lichtwezens te maken heeft gehad.

Het maakt ook duidelijk, dat beide partijen lichtwezens hebben en daarom is het dus heel belangrijk, dat je het onderscheid weet te maken. Anders ga je ongemerkt steeds meer de duisternis in en daar kom je niet zo makkelijk weer uit. Ik begrijp, dat je het Licht, God, kunt herkennen aan hoe er gereageerd wordt, als je naar Jezus vraagt. De duisternis zal verdwijnen als je Jezus naam noemt, want zij kunnen Zijn naam niet verdragen.

Veel mensen denken, dat een BDE altijd positief is, maar dat is beslist niet het geval. Er zijn ook veel verhalen bekend van mensen die een negatieve (of hel-) ervaring hebben. Soms krijgt men alsnog de keus om voor Jezus of God te kiezen. Als ik de verhalen daarover lees, zie of hoor, dan heb ik wel de indruk, dat dat nóg veel dieper ingrijpt in je leven, dan een positieve ervaring. Het is ook  nóg moeilijker om daarover te praten. Het lijkt wel, of die verhalen niet bekend mógen worden. Toch vind ik het belangrijk, dat die verhalen bekend zijn. Het is niet eerlijk om alleen positieve verhalen te vertellen.

De gevolgen daarvan kunnen heel ernstig zijn, want stel dat je denkt, dat we allemaal in de hemel komen, ook als je er niet in gelooft, en dat we daarom gewoon lekker onze  gang kunnen gaan, dan mis je je doel hier op aarde.

Daarom wil ik voor een goed evenwicht ook de negatieve ervaringen benoemen en daarom vind je op mijn site ook links naar deze verhalen, zoals die van Jennifer Perez en Howard Storm.

Geen reacties

Nog geen reacties.

RSS-feed voor reacties op dit bericht. | TrackBack URI

Sorry, u kunt nu geen reacties geven.